Our Business

Yueda New Group

Shaanxi No.2 Huangling Coal Mine Co.,Ltd
Shaanxi Zhongneng Coalfield Co., Ltd.
Hengshan Tianyun Coal Mine Co. Ltd.
Ordos City Ba Inmonk Coal Co.,Ltd.
Shanxi Yueda Junshan Coal Co.,Ltd.
Inner Mongolia Ximeng Yueda Energy Co., Ltd
Pingliang Tianyuan Coal Chemical Co., Ltd
Shanghai Yueda New Industrial Group New Energy Co., Ltd.
Jiangsu Yueda Dongfang Wisdom Energy Co., Ltd.
Yancheng Yueda Materials Trading Co., Ltd.
Yancheng Yueda Coal Co., Ltd.
Jiangsu Yueda Pawn Co., Ltd.
Yancheng Ningxin Technology Microfinance Co., Ltd.